Kategorie
Nowości

Komunikat Komisji Konkursowej – zmiana regulaminu

Komunikat Komisji Konkursowej, 31 marca 2015

Ze względu na liczbę i charakter zgłoszeń zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z pkt IV.2. Regulaminu konkursu postanawia wprowadzić zmiany w przebiegu konkursu i w jego regulaminie.

Ze względu na zróżnicowany charakter zgłoszeń postanawiamy podzielić zespoły na dwie kategorie (rock i folk/poezja) oraz zorganizować dwa koncerty. Pierwszy (rock) zostanie przeprowadzony w Tomaszowie Lubelskim 30 kwietnia w klubie RePublika. Drugi (folk/poezja) w Gorajcu 2 maja w Chutorze Gorajec.

W wyniku tego Komisja wybierze pięciu uczestników konkursu rockowego oraz pięciu uczestników koncertu akustycznego. Ze względu na liczbę pozostałych zgłoszeń zbędne będzie przeprowadzanie głosowania internetowego.

Decyzja o doborze zespołów zostanie ogłoszona przez Komisję Konkursową do 5 kwietnia 2015.

W wyniku zmiany zasad konkursu nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:

 • nagroda główna: rejestracja i wydanie płyty (EP), sesja fotograficzna, nagroda rzeczowa ze sklepu Szczepański Music o wartości 250 złotych,
 • nagroda w kategorii rock: nagroda rzeczowa o wartości 200 złotych, karnety na Festiwal Folkowisko
 • nagroda w kategorii folk/poezja: nagrody rzeczowe ze sklepu Szczepański Music na 200 złotych, karnety na Festiwal Folkowisko
 • nagroda Folkowiska: występ na Festiwalu Folkowisko

Brzmienie punktu III.B.1 „Pięciu finalistów Konkursu zostanie wybranych spośród uczestników Konkursu przez Komisję Konkursową.”

zostanie zmienione na : „Dziesięciu finalistów Konkursu zostanie wybranych spośród uczestników Konkursu przez Komisję Konkursową.(…)”

Usunięte zostaną punkty III.B.4-7.

Brzmienie III.C. 9 Komisja przyznaje trzy nagrody:

  • Nagrodę Główną, na którą składa się: tytuł laureata Konkursu, zaproszenie do występu na Festiwalu Folkowisko, rejestracja i wydanie płyty (EP), nagroda rzeczowa o wartości 200 złotych

  • II nagrodę, na którą składa się I wyróżnienie Konkursu, nagroda rzeczowa o wartości 125 złotych, karnety na Festiwal Folkowisko

  • III nagrodę, na którą składa się II wyróżnienie Konkursu oraz nagroda rzeczowa o wartości 125 złotych, karnety na Festiwal Folkowisko

Zostanie zmienione na:

Komisja przyznaje trzy nagrody:

  • Nagrodę Główną, na którą składa się: tytuł laureata Konkursu, rejestracja i wydanie płyty (EP), nagroda rzeczowa o wartości 250 złotych, sesja fotograficzna

  • nagroda w kategorii rock, na którą składa się I wyróżnienie Konkursu, nagroda rzeczowa o wartości 200 złotych, karnety na Festiwal Folkowisko

  • nagroda, w kategorii folk/poezja, na którą składa się I wyróżnienie Konkursu oraz nagroda rzeczowa o wartości 200 złotych, karnety na Festiwal Folkowisko

  • nagroda Folkowiska: zaproszenie do występu na Festiwalu Folkowisko.